03/01/2019

Xuân Mai Corp lại "tái xuất", tiếp tục phát hành 10 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ

Đây là lần "tái xuất" thứ 3 sau khi Xuân Mai Corp bất ngờ hủy niêm yết tự nguyện năm 2013.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) vừa thông báo ngày 17/1 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 10 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ phát hành 4:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua; cứ 4 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần.

Tháng 11/2013 Xuân Mai Corp bất ngờ hủy niêm yết tự nguyện để tái cấu trúc. Và thật sự sau 4 năm, Xuân Mai đã thay đổi hoàn toàn so với thời điểm năm 2013.

Lần xuất hiện trở lại đầu tiên từ năm 2016, Xuân Mai Corp đã có một bộ mặt mới với cả cơ cấu cổ đông mới cùng cái tên mới như hiện nay. Trước đó công ty mang tên CTCP Bê tông và Xây dựng Xuân Mai.

Sau khi xuất hiện với thông tin trả 10% cổ tức năm 2016, Xuân Mai Corp lại “ẩn thân” tiếp 1 năm đến cuối tháng 3/2017 công ty lại một lần nữa “tái xuất” với kết quả đã tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 400 tỷ đồng với 4 cổ đông lớn chính đã thay đổi hoàn toàn trong đó CTCP Đầu tư xây dựng Ngọc Mai sở hữu 55,07% vốn.

Lần xuất hiện trở lại lần này, Xuân Mai lại tăng vốn điều lệ, và cũng chưa có thêm thông tin về việc sẽ đưa cổ phiếu quay lại sàn chứng khoán.

Tin Liên quan