36 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
28/11/2019
Đến hẹn lại lên chúng tôi lại trở về chung một mái nhà cùng nhau tranh tài để chúc mừng ngày thành lập Công ty, chúng tôi chỉ có thể nói lên rằng chúng tôi yêu những bạn bè đồng nghiệp XMT và hơn hết chúng tôi tự hào là thành viên của XUAN MAI CORP.
35 NĂM TRỞ VỀ CỘI NGUỒN
23/11/2018

Chỉ có thể nói chúng tôi yêu mảnh đất này, chúng tôi yêu những bạn bè đồng nghiệp XMC và hơn hết chúng tôi tự hào là thành viên của XuanMaiCorp...

12