Tu Dinh Residential Project
vị trí dự án
Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư
Công ty TNHH FUJIKEN HIMLAMBC
Địa điểm
Long Biên, Hà Nội
XMT thiết kế
XMT
Tổng diện tích sàn
1.767 m²
Số tầng
4
Thời gian
2015