Eco Green Quận 7- TP. HCM
vị trí dự án
Quận 7- TP.HCM
Chủ đầu tư
Công ty cổ phần đâu tư và xây dựng Xuân Mai
Địa điểm
Quận 7- TP.HCM
XMT thiết kế
Kiến Trúc, Kết Cấu, Hạ Tầng
Tổng diện tích sàn
141.727 m²
Số tầng
HR1 (36 tầng) + HR2 (31 tầng)
Thời gian
2018