Eco-green City
vị trí dự án
Nguyễn Xiển- Hà Nội
Chủ đầu tư
Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Việt Hưng
Địa điểm
Nguyễn Xiển- Hà Nội
XMT thiết kế
XMT
Tổng diện tích sàn
77.345 m²
Số tầng
35 + 1 tầng hầm
Thời gian
2018