Thái Nguyên Tower
vị trí dự án
TP Thái Nguyên
Chủ đầu tư
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình 578
Địa điểm
TP Thái Nguyên
XMT thiết kế
Kiến Trúc, Kết Cấu, Hạ Tầng
Tổng diện tích sàn
29.748 m²
Số tầng
32
Thời gian
2018