SERVICED APARTMENT
vị trí dự án
Long Biên - Hà Nội
Chủ đầu tư
HASEKO CORPORATION
Địa điểm
Long Biên - Hà Nội
XMT thiết kế
XMT
Tổng diện tích sàn
10.726 m²
Số tầng
19
Thời gian
2014