Hà Nội Paragon
vị trí dự án
Chủ đầu tư
Công ty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Lon
Địa điểm
XMT thiết kế
XMT
Tổng diện tích sàn
107.866 m²
Số tầng
3 tòa 35 tầng
Thời gian
3 năm