Chung cư Thượng Đình
vị trí dự án
Phường Thượng Đình -
Chủ đầu tư
Tổng công ty XNK Việt Nam - Vinaconex
Địa điểm
Phường Thượng Đình -
XMT thiết kế
XMT
Tổng diện tích sàn
Số tầng
41
Thời gian
2017