Chung cư 2.5HH Lê Văn Thiêm
vị trí dự án
Lê Văn Thiêm, Hà Nội
Chủ đầu tư
Công ty CP Phát triển thương mại Việt Nam
Địa điểm
Lê Văn Thiêm, Hà Nội
XMT thiết kế
XMT
Tổng diện tích sàn
86972 m²
Số tầng
32
Thời gian
2014