XuanMai Riverside
vị trí dự án
150 đường Thanh Bình
Chủ đầu tư
Công ty CP Đầu tư và xây dựng Xuân Mai
Địa điểm
150 đường Thanh Bình
XMT thiết kế
XMT
Tổng diện tích sàn
36.973 m²
Số tầng
34
Thời gian
2016