Nhà ở xã hội Đồng Nai
vị trí dự án
Đồng Nai
Chủ đầu tư
Xuan Mai Corp
Địa điểm
Đồng Nai
XMT thiết kế
XMT
Tổng diện tích sàn
Số tầng
25
Thời gian
2015
Link bán hàng

Dự án nhà ở Đồng Nai